logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji poruszone zostały zagadnienia związane ze sposobem korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Omówiono zagrożenia bezpieczeństwa w internecie, w tym dostęp do szkodliwych treści, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemoc, seksting. Poruszono także problem nadużywania internetu.
W materiale zaprezentowane są także standardy bezpieczeństwa on-line – podstawowe elementy szkolnego systemu bezpieczeństwa uczniów w sieci, a także oraz zagadnienia związane z profilaktyką zagrożeń w internecie.