logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".
Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".
Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 x 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy o możliwościach uzyskania pomocy i Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. 

Film
Adresaci: młodzież.
Film promocyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.