logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, babcie/dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie wiedzy uczestników na temat emocji i uczuć dzieci, nauczenie ich dostrzegania i rozumienia.