logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie świadomości na temat szkodliwości różnych form krzywdzenia psychicznego dziecka.