logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Poradnik
Adresaci:
rodzice.
Publikacja poświęcona zagrożeniom w sieci dotyczącym nastolatków: cyberprzemocy, uwodzeniu w sieci, niebezpiecznym treściom, zagrożeniom prywatności, nadmiernemu korzystaniu z internetu.

Broszura

Adresaci: rodzice, profesjonaliści.

Materiały kampanii społecznej „Uważni Rodzice”, poświęconej problemowi uwodzenia dzieci w sieci.
Strona kampanii: uwaznirodzice.pl

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas II-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 min lub 2 x 45 min.
Cel: uwrażliwienie odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci.

 

pliki do pobrania:


ankieta ewaluacyjna - plik PDF - 100 KB

W sieci-zwiastun - film - plik MP4 - 6,75 MB

W sieci - film - plik MP4 - 327 MB

Wywiad Krzysztof Hołowczyc - film - plik MP4 - 13,9 MB

Wywiad Patrycja Kazadi - film - plik MP4 - 16,2 MB

Wywiad Robert Korzeniowski - film - plik MP4 - 15,9 MB

Wywiad Justyna Kozłowska - film - plik MP4 - 18,3 MB

Wywiad Jan Mela - film - plik MP4 - 20,5 MB

Wywiad zespół Plastic - film - plik MP4 - 17,4 MB

Wywiad Magdalena Wójcik - film - plik MP4 - 15,2 MB

Making off - film - plik MP4 - 26,8 MB

W sieci - scenariusz zajęć - plik PDF - 2 MB

Film
Adresaci:
uczniowie klas II-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "W Sieci". Podejmowana tematyka: cyberprzemoc i uwodzenie w sieci.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie szkół gimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci.

Plakat
Adresaci:
dzieci.
Plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.