logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Broszura
Adresaci:
nauczyciele i profesjonaliści
Opis: Broszura dotycząca kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Można dowiedzieć się z niej: czy kontakt z pornografią szkodzi? Co mówi na temat pornografii prawo? Kto ogląda pornografię, jak często i gdzie? Co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi? Dodatkowo opisane zostały dobre praktyki.

Rodzina i ekrany- Relacje i bezpieczeństwo w świecie nowych technologii

Adresaci: rodzice, profesjonaliści, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zbior wywiadów, mających na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież.

 

pliki do pobrania:


Rodzina i ekrany - plik pdf.