logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusze zajęć
Adresaci:
młodzież w wieku 13-16 lat.
Czas trwania: 10 lekcji o długości 45 lub 90 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. Zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród poprzez zróżnicowane rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności.