logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, przedszkola, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 29.06-31.08.2020
Miejsce: Twoja miejscowość.
Koszt: nieodpłatnie.
Cele: propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizowanie wakacyjnych warsztatów.

Materiały edukacyjne
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Zbiór materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć "Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet", "Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet" oraz ""Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu".
Wśród materiałów znajdują się:
1. Magazyn "Sieciaki.pl"
2. Zestaw kolorowanek
3. Plakat zawierający podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci
4. Kreskówki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci
5. Piosenki z serwisu sieciaki.pl
6. Podkłady muzyczne do wybranych piosenek

 

pliki do pobrania:


Magazyn Sieciaki.pl - Poznaj Bezpieczny Internet - Pakiet edukacyjny zawierający zadania dotyczące internetu i zasad bezpieczeństwa online

Sieciomazajka - Zestaw kolorowanek

Plakat "Zasady bezpieczeństwa w internecie" - Plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci

Kreskówka 1 "Chroń swoją prywatność" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 2 "Mów jeśli coś jest nie tak" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 3 "Nie ufaj osobom poznanym w sieci" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 4 "Szanuj innych w sieci" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 5 "Korzystaj z umiarem z internetu" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

"Asertywność" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Hasło" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Hopsiaki" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Patrz komu ufasz" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Ruszamy w misje" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Sieciaki" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Sieciaki na wakacjach" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Asertywność" - Podkład muzyczny

"Hasło" - Podkład muzyczny

"Ruszamy w misję" - Podkład muzyczny

Umowa internetowa - Określa zasady korzystania z internetu w domu

Scenariusz zajęć
z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych Sieciaki.pl
Adresaci: uczniowie klas 3–5 SP
Czas trwania: 90 minut.
Cel: wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu; zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami, które dziecko może napotkać w sieci; przekazanie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym online; zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w internecie.

Scenariusze zajęć
z wykorzystaniem kursu e-learning z serwisu Sieciaki.pl
Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat
Czas trwania: Dwa warianty czasowe:
I wariant: 1 lekcja -45 min, lekcje 2,3,4 -90 minut
II wariant: 1 lekcja -45 min, lekcja 2 -90 minut
Cel: edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci

Scenariusze zajęć
Adresaci: oddzielne warianty zajeć dla dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.