logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia zrealizowane:

Scenariusz zajęć
z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych Sieciaki.pl
Adresaci: uczniowie klas 3–5 SP
Czas trwania: 90 minut.
Cel: wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu; zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami, które dziecko może napotkać w sieci; przekazanie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym online; zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w internecie.

Scenariusze zajęć
z wykorzystaniem kursu e-learning z serwisu Sieciaki.pl
Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat
Czas trwania: Dwa warianty czasowe:
I wariant: 1 lekcja -45 min, lekcje 2,3,4 -90 minut
II wariant: 1 lekcja -45 min, lekcja 2 -90 minut
Cel: edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci

Scenariusze zajęć
Adresaci: oddzielne warianty zajeć dla dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.

Materiały edukacyjne
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Zbiór materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć "Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet", "Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet" oraz ""Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu".
Wśród materiałów znajdują się:
1. Magazyn "Sieciaki.pl"
2. Zestaw kolorowanek
3. Plakat zawierający podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci
4. Kreskówki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci
5. Piosenki z serwisu sieciaki.pl
6. Podkłady muzyczne do wybranych piosenek

Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, przedszkola, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 24.06-31.08.2019
Miejsce: Twoja miejscowość
Koszt: nieodpłatnie (dla pierwszych 100 zamawiających).
Cele: propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizaowanie wakacyjnych warsztatów.
Pakiet edukacyjny zawiera: scenariusz zajęć (jest on elastyczny tzn. można go dopasowywać do liczby i wieku uczestników, czasu i możliwości, poszerzać o dodatkowe treści) oraz dodatkowe materiały umożliwiające samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci o tematyce bezpieczeństwo w internecie.

 

Rejestracja: 2019-06-17 - 2019-10-09

pliki do pobrania:


Magazyn Sieciaki - Zawiera Karty Misji

Kolorowanki - "SiecioMazajka"

Gry sieciakowe + Sieciomat - Platforma USBserwer

Kreskówka - "Chroń swoją prywatność"

Kreskówka - "Korzystaj z internetu z umiarem"

Kreskówka - "Mów, jesli cos jest nie tak"

Kreskówka - "Nie ufaj osobom poznanym w sieci"

Kreskówka - "Szanuj innych w sieci"

Instrukcja obsługi Gier Sieciakowych i Sieciomatu - Instrukcja obsługi platformy USBserwer

Scenariusz zajęć - "Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości 2019"

Scenariusz zajęć #jestnaswiecej - zajęcia wprowadzajace w tematykę hejtu

Regulamin akcji i konkursu - "Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości 2019"

Dyplom - Za udział w zajęciach edukacyjnych

Formularz zgłoszenia konkursowego - Dla zgłaszających akcję w konkursie