logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia na zamówienie
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci, a także sędziowie karni i cywilni, prokuratorzy, biegli psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji prowadzących pokoje przesłuchań dla dzieci.
Cel szkoleń: uporządkowanie oraz podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie standardów przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków oraz procedur wysłuchania dzieci w sprawach rozwodowych i rodzinnych.
 

pliki do pobrania:


Opis ofertowy modułu dot. procedury NK - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy modułu dot. prawnych aspektów - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy modułu nt. przesluchiwania (1 dzień) - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy modułu nt. przesłuchiwania (2 dni) - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy modułu dot. pracy z dzieckiem - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy dot. wysłuchania (1 dzień) - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy dot. wysłuchania (2 dni) - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy dot. pokoju przesłuchań - plik PDF - 0,53 MB