logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: psychologowie, terapeuci, psychoterapeuci, psychiatrzy-psychoterapeuci.
Ofertę studium kierujemy w szczególności do osób, które:
- mają doświadczenie w pracy klinicznej z rodzinami;
- w swojej pracy klinicznej stykają się z problemem depresji okołoporodowej;
- pracują lub chcą pracować terapeutycznie z kobietami w okresie okołoporodowym.
Pierwszeństwo mają osoby zatrudnione w placówkach świadczących usługi nieodpłatnie dla klientów/pacjentów.
Termin: od 13 kwietnia 2018 r. do 31 listopada 2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: Studium jest realizowane dzięki dotacji firmy Bridgepoint, jest bezpłatne dla uczestników.
Czas trwania: 96 godzin szkoleniowych, 6 zjazdów po 2 dni (piątek-sobota).
Cele: zwiększenie wiedzy słuchaczy na temat psychologiczno-społecznego kontekstu macierzyństwa, etiologii, diagnozowania, różnicowania i terapii depresji okołoporodowej i innych zaburzeń okresu okołoporodowego w perspektywie aktualnej wiedzy medycznej, rozumienia depresji okołoporodowej w różnych podejściach psychoterapeutycznych, metod pracy terapeutycznej z kobietą cierpiącą na depresję okołoporodową i jej rodziną.

 

Rejestracja: 2018-01-30 - 2018-02-26

Liczba miejsc: 20

pliki do pobrania:


Regulamin rekrutacji z umową - PDF - 0,6 MB