logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Kurs e-learning Fundacji Orange
Cel: przygotowanie rodziców, edukatorów i opiekunów do procesu wychowania dzieci w świecie nowych technologii, przedstawienie porad i sposobów reagowania na problemy młodych związane z użytkowaniem internetu i nowych technologii
Czas trwania: 90 min