logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 30 minut.
Cel: uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu.

 

pliki do pobrania:


Internet bez przesady - scenariusz zajęć - plik PDF - 2,0 MB

Internet bez przesady - prezentacja do zajęć - plik PDF - 2 MB