logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Ulotka
Adresaci:
rodzice i nauczyciele
Ulotka informacyjna dotycząca Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
Plakat
Adresaci: dzieci
Plakat zawierający umowę dzieci z rodzicami na temat zasad korzystania z internetu.

Broszura
Adresaci: rodzice, profesjonaliści
Materiały kampanii społecznej „Uważni Rodzice”, poświęconej problemowi uwodzenia dzieci w sieci.
Strona kampanii: uwaznirodzice.pl

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi
Plakat z kampanii społecznej „W którym świecie żyjesz?” poświęconej problemowi nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i młodzież. 

Film
Adresaci:
uczniowie klas II-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "W Sieci". Podejmowana tematyka: cyberprzemoc i uwodzenie w sieci.

Scenariusz zajęć/broszura
Adresaci: młodzież w wieku 12-16 lat
Czas trwania: 45 minut
Cel: przekazanie informacji na temat cyfrowych praw

Ulotka
Adresaci:
młodzież
Ulotka zawiera informacje dotyczące rozważnego publikowania treści na Facebooku, jak również wskazuje, gdzie szukać pomocy w razie problemów. 

Ulotka
Adresaci: rodzice
Podstawowe porady dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie, obejmujące m.in. kontakty z obcymi osobami w sieci, udostępnianie prywatnych danych, nielegalne treści.

Film
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "3... 2... 1... Internet!".

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie zajęć "3... 2... 1... Internet!" w wersji dla dzieci niesłyszących (polski język migowy).