logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".

Rodzina i ekrany- Relacje i bezpieczeństwo w świecie nowych technologii

Adresaci: rodzice, profesjonaliści, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zbior wywiadów, mających na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież.

Film
Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć według scenariusza "Seksting", podejmuje tematykę rejestrowania i przesyłania osobistych wiadomości o charakterze seksualnym.

Film
Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć według scenariusza "Seksting", podejmuje tematykę rejestrowania i przesyłania osobistych wiadomości o charakterze seksualnym.

Materiały edukacyjne
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Zbiór materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć "Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet", "Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet" oraz ""Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu".
Wśród materiałów znajdują się:
1. Magazyn "Sieciaki.pl"
2. Zestaw kolorowanek
3. Plakat zawierający podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci
4. Kreskówki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci
5. Piosenki z serwisu sieciaki.pl
6. Podkłady muzyczne do wybranych piosenek

 

pliki do pobrania:


Magazyn Sieciaki.pl - Poznaj Bezpieczny Internet - Pakiet edukacyjny zawierający zadania dotyczące internetu i zasad bezpieczeństwa online

Sieciomazajka - Zestaw kolorowanek

Plakat "Zasady bezpieczeństwa w internecie" - Plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci

Kreskówka 1 "Chroń swoją prywatność" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 2 "Mów jeśli coś jest nie tak" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 3 "Nie ufaj osobom poznanym w sieci" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 4 "Szanuj innych w sieci" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

Kreskówka 5 "Korzystaj z umiarem z internetu" - Materiał do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami

"Asertywność" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Hasło" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Hopsiaki" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Patrz komu ufasz" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Ruszamy w misje" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Sieciaki" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Sieciaki na wakacjach" - Piosenka z serwisu sieciaki.pl

"Asertywność" - Podkład muzyczny

"Hasło" - Podkład muzyczny

"Ruszamy w misję" - Podkład muzyczny

Umowa internetowa - Określa zasady korzystania z internetu w domu

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Sponsoring", dotyczący konsekwencji podejmowania kontaktów seksualnych za pieniądze.

Poradnik
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie pracowni informatycznych
Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży w szkole, propozycje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Poradnik
Adresaci:
rodzice
Publikacja poświęcona zagrożeniom w sieci dotyczącym nastolatków: cyberprzemocy, uwodzeniu w sieci, niebezpiecznym treściom, zagrożeniom prywatności, nadmiernemu korzystaniu z internetu.