logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".

Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
 

Rodzina i ekrany- Relacje i bezpieczeństwo w świecie nowych technologii

Adresaci: rodzice, profesjonaliści, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zbior wywiadów, mających na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież.

Film
Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć według scenariusza "Seksting", podejmuje tematykę rejestrowania i przesyłania osobistych wiadomości o charakterze seksualnym.

Film
Adresaci: młodzież w wieku 13-18 lat
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć według scenariusza "Seksting", podejmuje tematykę rejestrowania i przesyłania osobistych wiadomości o charakterze seksualnym.

Materiały edukacyjne
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Zbiór materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć "Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet", "Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet" oraz ""Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu".
Wśród materiałów znajdują się:
1. Magazyn "Sieciaki.pl"
2. Zestaw kolorowanek
3. Plakat zawierający podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci
4. Kreskówki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci
5. Piosenki z serwisu sieciaki.pl
6. Podkłady muzyczne do wybranych piosenek

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Sponsoring", dotyczący konsekwencji podejmowania kontaktów seksualnych za pieniądze.

Poradnik
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie pracowni informatycznych
Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży w szkole, propozycje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Poradnik
Adresaci:
rodzice
Publikacja poświęcona zagrożeniom w sieci dotyczącym nastolatków: cyberprzemocy, uwodzeniu w sieci, niebezpiecznym treściom, zagrożeniom prywatności, nadmiernemu korzystaniu z internetu.