logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Ulotka
Adresaci:
profesjonaliści
Informacje na temat procederu komercyjnego wykorzystywania dzieci, w tym handlu dziećmi, przygotowane w ramach kampanii społecznej "Dzieci nie są na sprzedaż".

Książka
Adresaci:
profesjonaliści
Rraport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Więcej informacji: www.fdds.pl/problem/dzieci-sie-licza-2017/

Broszura
Adresaci:
rodzice, profesjonaliści
Broszura dotycząca problemu uwodzenia dzieci w internecie oraz ochrony prawnej dzieci przed wykorzystaneim seksualnym w internecie, uwzględniająca nowelizację kodeksu karnego (2010).

Podręcznik
Adresaci:
profesjonaliści
Podręcznik poświęcony problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci, obejmujący diagnozę, diagnostykę medyczną, interwencję prawną, pomoc psychologiczną dziecku, przygotowanie dziecka do uczestniczenia w przesłuchaniu oraz profilaktykę wykorzystywania seksualnego dzieci.

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dzień z życia", poświęcony problemowi nadużywania internetu.

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęc "Dzień z życia", dotyczących problemu nadużywania internetu.

Plakat
Adresaci: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości – sędziowie wydziałów cywilnych oraz wydziałów rodzinnych i nieletnich
Przekaz I edycji kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce organizowanej pod hasłem "Dziękuję za wysłuchanie". Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym poprzez podkreślenie istoty i wartości tej czynności procesowej.

Broszura
Adresaci:
profesjonaliści zajmujący się edukacją osób uczestniczących w postępowaniach sądowych
Przewodnik dla prowadzących warsztaty dla osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawierający informacje m.in. dotyczące przebiegu zajęć i metod wykorzystywanych w trakcie zajęć.

Film
Adresaci: dzieci w wieku przeszkolnym
Film animowany dla dzieci nt. zagrożeń Element kampanii społecznej GADKI nt. profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci - www.gadki.fdn.pl

Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w realizacji zajęć "Gdzie jest Mimi?", poświęconych problemowi cyberprzemocy.