logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Film
Adresaci:
uczniowie szkół gimnazjalnych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie zajęć "Zamiast hejtu", poświęcony problemowi obrażania w sieci.

Broszura
Adresaci:
rodzice.
Broszura omawia najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego dziecka (0-3 lata) oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i tworzenia więzi rodzice-dziecko.

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dowód miłości",  dotyczący konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dowód miłości",  dotyczący konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Ulotka
Adresaci:
profesjonaliści
Informacje na temat procederu komercyjnego wykorzystywania dzieci, w tym handlu dziećmi, przygotowane w ramach kampanii społecznej "Dzieci nie są na sprzedaż".

Książka
Adresaci:
profesjonaliści. 
Rraport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Więcej informacji: www.fdds.pl/problem/dzieci-sie-licza-2017/

Broszura
Adresaci:
rodzice, profesjonaliści.
Broszura dotycząca problemu uwodzenia dzieci w internecie oraz ochrony prawnej dzieci przed wykorzystaneim seksualnym w internecie, uwzględniająca nowelizację kodeksu karnego (2010).

Podręcznik
Adresaci:
profesjonaliści.
Podręcznik poświęcony problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci, obejmujący diagnozę, diagnostykę medyczną, interwencję prawną, pomoc psychologiczną dziecku, przygotowanie dziecka do uczestniczenia w przesłuchaniu oraz profilaktykę wykorzystywania seksualnego dzieci.

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dzień z życia", poświęcony problemowi nadużywania internetu.

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęc "Dzień z życia", dotyczących problemu nadużywania internetu.