logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Broszura
Adresaci:
nauczyciele i profesjonaliści
Opis: Broszura dotycząca kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Można dowiedzieć się z niej: czy kontakt z pornografią szkodzi? Co mówi na temat pornografii prawo? Kto ogląda pornografię, jak często i gdzie? Co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi? Dodatkowo opisane zostały dobre praktyki.
Broszura
Adresaci: rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-2.
Materiały edukacyjne związane z kampanią "Mama, tata, tablet".

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Seksting" – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Broszura
Adresaci:
rodzice, nauczyciele.
Broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje nt. sposobów reagowania na problem.

Materiały edukacyjne
Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym
Zbiór materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć "Necio. Zabawa w internet".
Wśród materiałów znajdują się:
1. Książka
2. Zeszyt ćwiczeń
3. Bajka w wersji audio oraz w wersji z animacją (czyta Tomasz Kot)
4. Piosenka "Fajnie w internecie"
5. Podkład muzyczny do piosenki "Fajnie w internecie"
6. Teledysk "Fajnie w internecie"

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Materiał wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący zagrożeń w internecie.

Broszura
Adresaci:
rodzice, młodzież.
Broszura poświęcona ochronie prywatności w sieci, koncentrująca się na publikacji zdjęć w serwisach społecznościowych.

Broszura
Adresaci:
rodzice. 
W publikacji tej zawarte są porady dla dorosłych na temat tego, jak dokonać rozważnego zakupu sprzętu elektronicznego dla dzieci. Broszura zawiera także opis zagrożeń internetowych, wskazówki jak uchronić przed nimi najmłodszych oraz gdzie się zwrócić o pomoc.

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji poruszone zostały zagadnienia związane ze sposobem korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Omówiono zagrożenia bezpieczeństwa w internecie, w tym dostęp do szkodliwych treści, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemoc, seksting. Poruszono także problem nadużywania internetu.
W materiale zaprezentowane są także standardy bezpieczeństwa on-line – podstawowe elementy szkolnego systemu bezpieczeństwa uczniów w sieci, a także oraz zagadnienia związane z profilaktyką zagrożeń w internecie.

Film
Adresaci:
rodzice, profesjonaliści.
Prezentacja wideo poświęcona problemowi nadużywania internetu.