logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Broszura
Adresaci:
rodzice, nauczyciele
Broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje nt. sposobów reagowania na problem.

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący zagrożeń w internecie.

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat dotyczący problemu hejtu, zwracający uwagę na rolę świadka w jego procesie.

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat dotyczący problemu hejtu, zwracający uwagę na rolę świadka w jego procesie.

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat dotyczący problemu hejtu, zwracający uwagę na rolę świadka w jego procesie.

Broszura
Adresaci:
rodzice, młodzież
Broszura poświęcona ochronie prywatności w sieci, koncentrująca się na publikacji zdjęć w serwisach społecznościowych.

Broszura
Adresaci:
rodzice
W publikacji tej zawarte są porady dla dorosłych na temat tego, jak dokonać rozważnego zakupu sprzętu elektronicznego dla dzieci. Broszura zawiera także opis zagrożeń internetowych, wskazówki jak uchronić przed nimi najmłodszych oraz gdzie się zwrócić o pomoc.

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji poruszone zostały zagadnienia związane ze sposobem korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Omówiono zagrożenia bezpieczeństwa w internecie, w tym dostęp do szkodliwych treści, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemoc, seksting. Poruszono także problem nadużywania internetu.
W materiale zaprezentowane są także standardy bezpieczeństwa on-line – podstawowe elementy szkolnego systemu bezpieczeństwa uczniów w sieci, a także oraz zagadnienia związane z profilaktyką zagrożeń w internecie.

Film
Adresaci:
rodzice, profesjonaliści.
Prezentacja wideo poświęcona problemowi nadużywania internetu.

Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".