logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Poradnik
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psychologowie.
Publikacja zawiera informacje i narzędzia niezbędne do konfrontacji z problemem nadużywania internetu wśród młodzieży.

Broszura
Adresaci:
nauczyciele i profesjonaliści
Opis: Broszura dotycząca kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Można dowiedzieć się z niej: czy kontakt z pornografią szkodzi? Co mówi na temat pornografii prawo? Kto ogląda pornografię, jak często i gdzie? Co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi? Dodatkowo opisane zostały dobre praktyki.

Broszura
Adresaci: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.
Pakiet edukacyjny zawierający zadania dotyczące internetu i zasad bezpieczeństwa online.

Broszura
Adresaci: rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-2.
Materiały edukacyjne związane z kampanią "Mama, tata, tablet".

Książka
Adresaci:
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Bajka dla dzieci, której celem jest przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie.

Broszura
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Zeszyt ćwiczeń wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".

Plik dźwiękowy (audiobajka)
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Nagranie bajki wykorzystywanej w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot.

Film
Adresaci:
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Bajka wraz z animacją wykorzystywana w trakcie zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot.

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Seksting" – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Broszura
Adresaci:
rodzice, nauczyciele.
Broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje nt. sposobów reagowania na problem.