logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Przemoc rówieśnicza".

Materiały edukacyjne
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Zbiór materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć "Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny internet", "Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet" oraz ""Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu".
Wśród materiałów znajdują się:
1. Magazyn "Sieciaki.pl"
2. Zestaw kolorowanek
3. Plakat zawierający podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci
4. Kreskówki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci
5. Piosenki z serwisu sieciaki.pl
6. Podkłady muzyczne do wybranych piosenek

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież
Plakat kampanii poświęconej podniesieniu świadomości na temat problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci.

Plakat
Adresaci: dzieci
Plakat zawierający umowę dzieci z rodzicami na temat zasad korzystania z internetu.

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi
Plakat z kampanii społecznej „W którym świecie żyjesz?” poświęconej problemowi nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i młodzież. 

Scenariusz zajęć/broszura
Adresaci: młodzież w wieku 12-16 lat
Czas trwania: 45 minut
Cel: przekazanie informacji na temat cyfrowych praw

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele
Dwa plakaty informacyjne Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele
Dwa plakaty informacyjne Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Film
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "3... 2... 1... Internet!".

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie zajęć "3... 2... 1... Internet!" w wersji dla dzieci niesłyszących (polski język migowy).