logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Film
Adresaci:
uczniowie szkół gimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie zajęć "Zamiast hejtu", poświęcony problemowi obrażania w sieci.

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dzień z życia", poświęcony problemowi nadużywania internetu.

 

Rodzaj: film

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęc "Dzień z życia", dotyczących problemu nadużywania internetu.

Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w realizacji zajęć "Gdzie jest Mimi?", poświęconych problemowi cyberprzemocy.

Film
Adresaci: rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-2
Film kampanii "Mama, tata, tablet".

 

Poradnik
Adresat:
nauczyciele, profesjonaliści
Publikacja zawiera charakterystykę zjawiska cyberprzemocy, wskazówki dotyczące szkolnego systemu zapobiegania oraz aspekty prawne i psychologiczne tego zjawiska.

Poradnik
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psychologowie
Publikacja zawiera informacje i narzędzia niezbędne do konfrontacji z problemem nadużywania internetu wśród młodzieży.

Broszura
Adresaci:
nauczyciele i profesjonaliści
Opis: Broszura dotycząca kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Skierowana jest do nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Można dowiedzieć się z niej: czy kontakt z pornografią szkodzi? Co mówi na temat pornografii prawo? Kto ogląda pornografię, jak często i gdzie? Co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi? Dodatkowo opisane zostały dobre praktyki.
Broszura
Adresaci: rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-2
Materiały edukacyjne związane z kampanią "Mama, tata, tablet".

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Seksting" – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych.