logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".
Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Film
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "3... 2... 1... Internet!".

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie zajęć "3... 2... 1... Internet!" w wersji dla dzieci niesłyszących (polski język migowy.

Plakat
Adresaci:
nauczyciele, rodzice.
Plakat Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.

Plakat
Adresaci:
rodzice
Plakat zawiera podstawowe zasady budowania pozytywnej relacji dziecko - rodzic.

Poradnik
Adresat:
rodzice, nauczyciele, profesjonaliści.
Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Ulotka
Adresaci:
rodzice małych dzieci.
Ulotka zawiera informacje dotyczące powstawania bezpiecznego wzorca przywiązania u dziecka i tworzenia więzi dziecko-rodzic.

Broszura
Adresaci: rodzice, profesjonaliści.
Broszura informacyjna poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży korzystających z mediów elektronicznych, przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundację Orange.

Film

Adresaci: dzieci przesłuchiwane w postępowaniu karnym.

Animacje przygotowują dzieci do składania zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci.
Film składa się z czterech krótkich części:
1. Jakie są prawa i obowiązki dziecka występującego w roli świadka?
2. Jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?
3. Na czym polega składanie zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?
4. Co dzieje się po przesłuchaniu w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?