logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Poradnik
Adresaci:
 profesjonaliści.
Materiały Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Vasa w Sztokholmie, zajmującej się terapią i poradnictwem w przypadkach wykorzystywania seksualnego dziecka.

Broszura
Adresaci:
rodzice.
Broszura poświęcona spędzaniu wolnego czasu z dzieckiem (0-3 lata).

Scenariusz zajęć/broszura
Adresaci: młodzież w wieku 12-16 lat.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie informacji na temat cyfrowych praw.

Poradnik
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy.
Publikacja dotycząca identyfikowania, rozumienia i reagowania na zachowania seksualne dzieci i młodzieży.

Film
Adresaci:
rodzice.
Materiał filmowy prezentujący, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami małych dzieci.

Film
Adresaci:
profesjonaliści pracujący z dziećmi.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka". Podejmowana tematyka: zaniedbywanie.

Plakat
Adresaci:
dzieci.
Plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.

Ulotka
Adresaci:
młodzież
Ulotka zawiera informacje dotyczące rozważnego publikowania treści na Facebooku, jak również wskazuje, gdzie szukać pomocy w razie problemów.