logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Plakat
Adresaci:
rodzice
Plakat programu "Dobry Rodzic - Dobry Start", poświęcony relacjom rodzice - małe dzieci, przeznaczony dla rodziców dzieci 0-3 lata.

Broszura
Adresaci: rodzice, profesjonaliści
Materiały kampanii społecznej „Uważni Rodzice”, poświęconej problemowi uwodzenia dzieci w sieci.
Strona kampanii: uwaznirodzice.pl

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi
Plakat z kampanii społecznej „W którym świecie żyjesz?” poświęconej problemowi nadmiernego korzystania z komputera i internetu przez dzieci i młodzież. 

Film
Adresaci:
uczniowie klas II-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "W Sieci". Podejmowana tematyka: cyberprzemoc i uwodzenie w sieci.

Poradnik
Adresaci:
 profesjonaliści
Materiały Kliniki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Vasa w Sztokholmie, zajmującej się terapią i poradnictwem w przypadkach wykorzystywania seksualnego dziecka.

Broszura
Adresaci:
rodzice
Broszura poświęcona spędzaniu wolnego czasu z dzieckiem (0-3 lata).

 

Rodzaj: broszura

pliki do pobrania:


Zabawa to podstawa - plik PDF - 5,2 MB

Scenariusz zajęć/broszura
Adresaci: młodzież w wieku 12-16 lat
Czas trwania: 45 minut
Cel: przekazanie informacji na temat cyfrowych praw

Poradnik
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy
Publikacja dotycząca identyfikowania, rozumienia i reagowania na zachowania seksualne dzieci i młodzieży.

Film
Adresaci:
rodzice
Materiał filmowy prezentujący, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami małych dzieci.

Broszura
Adresaci:
rodzice
Broszura poświęcona wychowaniu bez przemocy oraz budowaniu relacji rodzic - dziecko.