logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Sponsoring", dotyczący konsekwencji podejmowania kontaktów seksualnych za pieniądze.

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Sponsoring", dotyczący konsekwencji podejmowania kontaktów seksualnych za pieniądze.

Poradnik
Adresaci:
rodzice
Poradnik dotyczący radzenia sobie ze stresem przez rodziców. Celem broszury jest pomoc w rozpoznaniu źródeł stresu, zawiera również wskazówki, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami. 

Poradnik
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie pracowni informatycznych
Kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami internetowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży w szkole, propozycje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Film
Adresaci: młodzież
Film promocyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

 

Poradnik
Adresaci:
rodzice
Publikacja poświęcona zagrożeniom w sieci dotyczącym nastolatków: cyberprzemocy, uwodzeniu w sieci, niebezpiecznym treściom, zagrożeniom prywatności, nadmiernemu korzystaniu z internetu.

Poradnik
Adresaci: rodzice
Publikacja adresowana do rodziców, których dzieci są pokrzywdzonymi lub świadkami przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, groźby, wykorzystania seksualnego oraz przemocy domowej. Poradnik zawiera praktyczne rady, które będą pomocne z poradzeniu sobie z doświadczeniem udziału w sprawach karnych.

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież
Plakat kampanii poświęconej podniesieniu świadomości na temat problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci.

Ulotka
Adresaci:
rodzice i nauczyciele
Ulotka informacyjna dotycząca Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
Plakat
Adresaci: dzieci
Plakat zawierający umowę dzieci z rodzicami na temat zasad korzystania z internetu.