logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące rodzajów  i konsekwencje zachowań przemocowych pomiędzy rówieśnikami. Zaprezentowano metody diagnozowania przemocy w grupie rówieśniczej oraz przeciwdziałania przemocy w szkole lub innej placówce edukacyjnej.
Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
Prezentacja porusza zagadnienia związane z  trudnościami w identyfikowaniu krzywdzenia dzieci i weryfikowaniu podejrzeń, ze dziecko doświadcza krzywdzenia. W prezentacji przedstawiono także symptomy krzywdzenia dzieci ze względu na doświadczenia przez dziecko określonej formy krzywdzenia, Ważnym tematem prezentacji jest organizacja i przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, która może być kluczowa w potwierdzeniu podejrzeń krzywdzenia dziecka.
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".

Broszura
Adresaci: profesjonaliści, rodzice
Materiały ECPAT International (ang.: End Child Prostitution, Child Pornography and Traffcking of Children for Sexual Purposes) dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci w turystyce seksualnej.

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Przemoc rówieśnicza".
Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Przemoc w rodzinie".
Plakat
Adresaci:
profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu dzieci w procedurach karnych, dzieci składające zeznania w procedurach karnych, rodzice/opiekunowie dzieci-świadków
Przekaz IV edycji kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski" Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości organizowanej pod hasłem "Przesłuchanie dziecka to sztuka". Kampania ma na celu uwrażliwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na problematykę przesłuchania dziecka.