logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Plakat
Adresaci: profesjonaliści
Plakat dotyczący procedury interwencji w przypadku przywdzenia dzieci.
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".
Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Lekcja bezpieczeństwa".

Broszura
Adresaci: profesjonaliści, rodzice
Materiały ECPAT International (ang.: End Child Prostitution, Child Pornography and Traffcking of Children for Sexual Purposes) dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci w turystyce seksualnej.

Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Przemoc rówieśnicza".
Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Przemoc w rodzinie".
Plakat
Adresaci:
profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu dzieci w procedurach karnych, dzieci składające zeznania w procedurach karnych, rodzice/opiekunowie dzieci-świadków
Przekaz IV edycji kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski" Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości organizowanej pod hasłem "Przesłuchanie dziecka to sztuka". Kampania ma na celu uwrażliwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na problematykę przesłuchania dziecka.

Poradnik
Adresaci: 
profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu małoletnich ofiar i świadków przestępstw
Poradnik w sposób kompleksowy porusza problematykę przesłuchiwania dzieci, w tym małoletnich z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zaprezentowanie odpowiednich regulacji prawnych w tym obszarze, psychologicznej perspektywy przesłuchania dziecka, organizacji i realizacji tej czynności procesowej, roli i zadań biegłego psychologa, przygotowania małoletnich świadków do udziału w przesłuchaniu.