logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Poradnik
Adresaci: profesjonaliści
Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po Centrach Pomocy Dzieciom, czyli placówkach świadczących interdyscyplinarną pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. Znajdują się w niej teoretyczne podstawy funkcjonowania Centrów ujęte w dziesięć standardów oraz szczegółowy opis ich praktycznego wdrażania. Zebrane materiały zostały opracowane na podstawie doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz europejskich krajów prowadzących podobne placówki. Publikacja służy wsparciu instytucji, organizacji czy samorządów, które planują otworzyć Centrum Pomocy Dzieciom. Przewodnik składa się z opisów standardów zawierających dobre praktyki z jego wdrażania, przepisy prawa, które odnoszą się do standardu, zestaw narzędzi przydatnych w codziennej praktyce oraz ankietę do autodiagnozy czy funkcjonowanie Centrum spełnia dany standard.

Publikacja została zrealizowana w ramach projektu „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland” ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

Film
Adresaci: dzieci przesłuchiwane w postępowaniu karnym
Animacje przygotowują dzieci do składania zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci.
Film składa się z czterech krótkich części:
1. Jakie są prawa i obowiązki dziecka występującego w roli świadka?
2. Jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?
3. Na czym polega składanie zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?
4. Co dzieje się po przesłuchaniu w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?

Ulotka
Adresaci: dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Ulotka zawierająca podstawowe informacje na temat przesłuchania dzieci i młodzieży w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań.

Poradnik
Adresaci: 
dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Poradnik skierowany jest do dzieci, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dzieci dowiedzą się m. in. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.
Poradnik
Adresaci:
nastolatkowie składający zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Poradnik skierowany jest do nastolatków, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje nastolatków do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika nastolatkowie dowiedzą się min. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.

Plakat
Adresaci: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości – sędziowie wydziałów cywilnych oraz wydziałów rodzinnych i nieletnich
Przekaz I edycji kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce organizowanej pod hasłem "Dziękuję za wysłuchanie". Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym poprzez podkreślenie istoty i wartości tej czynności procesowej.

Broszura
Adresaci:
profesjonaliści zajmujący się edukacją osób uczestniczących w postępowaniach sądowych
Przewodnik dla prowadzących warsztaty dla osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawierający informacje m.in. dotyczące przebiegu zajęć i metod wykorzystywanych w trakcie zajęć.

 

Rodzaj: broszura

pliki do pobrania:


Edukacja prawna osób uczestniczących... - plik PDF - 0,4 MB

Broszura
Adresaci: profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu dzieci w procedurach karnych
Metodyka prezentuje rekomendowaną, ramową strategię prowadzenia przesłuchania małoletniego świadka przez sędziów i prokuratorów. Pomaga ustrukturyzować przebieg przesłuchania, umożliwiając jednocześnie prowadzenie go w indywidualnym styl przesłuchującego, z uwzględnieniem podmiotowości i cech przesłuchiwanego dziecka.

Broszura
Adresaci:
profesjonaliści reprezentujący dzieci, jako kuratorzy procesowy, w postępowaniu karnym
Metodyka prezentuje zasady wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym. Upowszechnia widzę na temat praw i obowiązków kuratora procesowego.

Broszura
Adresaci: przedstawiciele instytucji zainteresowani utworzeniem Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci; przedstawiciele instytucji prowadzących Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, zainteresowani jego usprawnieniem, podniesieniem standardu funkcjonowania, uzyskaniem certyfikatu
Publikacja stanowiąca pomocne źródło informacji na temat problematyki tworzenia przyjaznych miejsc przesłuchań dzieci. Zawarte wskazówki gwarantują, że stworzone na ich podstawie miejsca przesłuchań spełniać będą najwyższe standardy.