logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Film
Adresaci: dzieci przesłuchiwane w postępowaniu karnym
Animacje przygotowują dzieci do składania zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci.
Film składa się z czterech krótkich części:
1. Jakie są prawa i obowiązki dziecka występującego w roli świadka?
2. Jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?
3. Na czym polega składanie zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?
4. Co dzieje się po przesłuchaniu w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?

Ulotka
Adresaci: dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Ulotka zawierająca podstawowe informacje na temat przesłuchania dzieci i młodzieży w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań.

Poradnik
Adresaci: 
dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Poradnik skierowany jest do dzieci, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dzieci dowiedzą się m. in. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.
Poradnik
Adresaci:
nastolatkowie składający zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Poradnik skierowany jest do nastolatków, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje nastolatków do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika nastolatkowie dowiedzą się min. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.

Plakat
Adresaci: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości – sędziowie wydziałów cywilnych oraz wydziałów rodzinnych i nieletnich
Przekaz I edycji kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce organizowanej pod hasłem "Dziękuję za wysłuchanie". Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym poprzez podkreślenie istoty i wartości tej czynności procesowej.

Broszura
Adresaci:
profesjonaliści zajmujący się edukacją osób uczestniczących w postępowaniach sądowych
Przewodnik dla prowadzących warsztaty dla osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawierający informacje m.in. dotyczące przebiegu zajęć i metod wykorzystywanych w trakcie zajęć.

 

Rodzaj: broszura

pliki do pobrania:


Edukacja prawna osób uczestniczących... - plik PDF - 0,4 MB

Broszura
Adresaci: profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu dzieci w procedurach karnych
Metodyka prezentuje rekomendowaną, ramową strategię prowadzenia przesłuchania małoletniego świadka przez sędziów i prokuratorów. Pomaga ustrukturyzować przebieg przesłuchania, umożliwiając jednocześnie prowadzenie go w indywidualnym styl przesłuchującego, z uwzględnieniem podmiotowości i cech przesłuchiwanego dziecka.

Broszura
Adresaci:
profesjonaliści reprezentujący dzieci, jako kuratorzy procesowy, w postępowaniu karnym
Metodyka prezentuje zasady wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym. Upowszechnia widzę na temat praw i obowiązków kuratora procesowego.

Broszura
Adresaci: przedstawiciele instytucji zainteresowani utworzeniem Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci; przedstawiciele instytucji prowadzących Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, zainteresowani jego usprawnieniem, podniesieniem standardu funkcjonowania, uzyskaniem certyfikatu
Publikacja stanowiąca pomocne źródło informacji na temat problematyki tworzenia przyjaznych miejsc przesłuchań dzieci. Zawarte wskazówki gwarantują, że stworzone na ich podstawie miejsca przesłuchań spełniać będą najwyższe standardy.

Broszura
Adresaci: profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu dzieci w procedurach karnych; dzieci składające zeznania w procedurach karnych; rodzice/opiekunowie dzieci-świadków
Publikacja zawiera wskazówki dotyczące optymalnej organizacji przesłuchania dziecka. Sygnalizują, w jaki sposób przygotować oraz przeprowadzić czynność procesową, aby zminimalizować stres dziecka oraz zgromadzić wartościowy materiał dowodowy.