logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Plakat
Adresaci:
profesjonaliści, rodzice
Plakat kampanii społecznej "Za drzwiami", apelującej o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci. Kwarantanna NIE izoluje o przemocy.

Poradnik
Adresaci: profesjonaliści
Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po Centrach Pomocy Dzieciom, czyli placówkach świadczących interdyscyplinarną pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. Znajdują się w niej teoretyczne podstawy funkcjonowania Centrów ujęte w dziesięć standardów oraz szczegółowy opis ich praktycznego wdrażania. Zebrane materiały zostały opracowane na podstawie doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz europejskich krajów prowadzących podobne placówki. Publikacja służy wsparciu instytucji, organizacji czy samorządów, które planują otworzyć Centrum Pomocy Dzieciom. Przewodnik składa się z opisów standardów zawierających dobre praktyki z jego wdrażania, przepisy prawa, które odnoszą się do standardu, zestaw narzędzi przydatnych w codziennej praktyce oraz ankietę do autodiagnozy czy funkcjonowanie Centrum spełnia dany standard.

Publikacja została zrealizowana w ramach projektu „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland” ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

Broszury
Adresaci: w związku z obowiązkiem utworzenia linii wsparcia dla dzieci i młodzieży w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem udostępniając pakiet poręcznych handoutów ze wskazówkami przydatnymi w pracy konsultanta.
Razem Dajemy Dzieciom Siłę!

Wizytówka
Adresaci: dzieci, młodzież, nauczyciele
Dwustronna wizytówka informacyjna Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 działającego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Broszura 
Adresaci:
profesjonaliści
Publikacja przedstawia dane dotyczące skali zjawiska krzywdzenia dzieci w naszym kraju, analizuje przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz praktykę działania poszczególnych służb, które według przepisów mają współdziałać na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, a także rekomendacje, w zakresie usprawnienia systemu ochrony dzieci.

Sfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Plakat
Adresaci:
rodzice
Plakat zawiera podstawowe zasady budowania pozytywnej relacji dziecko - rodzic.

Poradnik
Adresat:
rodzice, nauczyciele, profesjonaliści
Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Ulotka
Adresaci:
rodzice małych dzieci
Ulotka zawiera informacje dotyczące powstawania bezpiecznego wzorca przywiązania u dziecka i tworzenia więzi dziecko-rodzic.

Broszura
Adresaci: rodzice, profesjonaliści
Broszura informacyjna poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży korzystających z mediów elektronicznych, przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundację Orange.

Film
Adresaci: dzieci przesłuchiwane w postępowaniu karnym
Animacje przygotowują dzieci do składania zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci.
Film składa się z czterech krótkich części:
1. Jakie są prawa i obowiązki dziecka występującego w roli świadka?
2. Jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?
3. Na czym polega składanie zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?
4. Co dzieje się po przesłuchaniu w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?