logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: rodzice
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Karty pracy dla dzieci mi.in. kolorowanka, puzzle, części ciała.
Adresaci: rodzice
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Plakat z pięcioma zasadami gotowy do samodzielnego wydruku.

Broszura
Adresaci:
rodzice
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Plakat
Adresaci:
profesjonaliści, rodzice
Plakat kampanii społecznej "Za drzwiami", apelującej o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci. Kwarantanna NIE izoluje o przemocy.

Broszury
Adresaci: w związku z obowiązkiem utworzenia linii wsparcia dla dzieci i młodzieży w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem udostępniając pakiet poręcznych handoutów ze wskazówkami przydatnymi w pracy konsultanta.
Razem Dajemy Dzieciom Siłę!

Poradnik
Adresaci: profesjonaliści
Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po Centrach Pomocy Dzieciom, czyli placówkach świadczących interdyscyplinarną pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. Znajdują się w niej teoretyczne podstawy funkcjonowania Centrów ujęte w dziesięć standardów oraz szczegółowy opis ich praktycznego wdrażania. Zebrane materiały zostały opracowane na podstawie doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz europejskich krajów prowadzących podobne placówki. Publikacja służy wsparciu instytucji, organizacji czy samorządów, które planują otworzyć Centrum Pomocy Dzieciom. Przewodnik składa się z opisów standardów zawierających dobre praktyki z jego wdrażania, przepisy prawa, które odnoszą się do standardu, zestaw narzędzi przydatnych w codziennej praktyce oraz ankietę do autodiagnozy czy funkcjonowanie Centrum spełnia dany standard.

Publikacja została zrealizowana w ramach projektu „Enhancing Barnahus model service delivery in Estonia, Latvia and Poland” ze środków programu Prawo, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr 764255 — BADEV — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01

Wizytówka
Adresaci: dzieci, młodzież, nauczyciele
Dwustronna wizytówka informacyjna Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 działającego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Broszura 
Adresaci:
profesjonaliści
Publikacja przedstawia dane dotyczące skali zjawiska krzywdzenia dzieci w naszym kraju, analizuje przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz praktykę działania poszczególnych służb, które według przepisów mają współdziałać na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, a także rekomendacje, w zakresie usprawnienia systemu ochrony dzieci.

Sfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

broszura
Adresaci:
profesjonaliści
Broszura dotycząca roli i możliwości profesjonalistów w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Porusza m.in. temat problemu wykorzystania seksualnego dzieci – także ze wskazaniem na specyfikę problemu w internecie, perspektywę prawną, sprawców, symptomy, czynniki ryzyka i interwencję w trudnych sytuacjach.

broszura
Adresaci: rodzice
Broszura dotycząca roli i możliwości rodziców w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Porusza m.in. temat problemu wykorzystania seksualnego dzieci – także ze wskazaniem na specyfikę problemu w internecie, sprawców, symptomy i szukanie pomocy w trudnych sytuacjach.

 

Rodzaj: broszura

pliki do pobrania:


Poradnik dla rodziców - Plik .pdf