logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji poruszone zostały zagadnienia związane ze sposobem korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Omówiono zagrożenia bezpieczeństwa w internecie, w tym dostęp do szkodliwych treści, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemoc, seksting. Poruszono także problem nadużywania internetu.
W materiale zaprezentowane są także standardy bezpieczeństwa on-line – podstawowe elementy szkolnego systemu bezpieczeństwa uczniów w sieci, a także oraz zagadnienia związane z profilaktyką zagrożeń w internecie.

Film
Adresaci:
rodzice, profesjonaliści.
Prezentacja wideo poświęcona problemowi nadużywania internetu.

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji przedstawiono zagadnienia związane z dokumentem  „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Omówiono cele i zasady jego tworzenia, sposób ustanowienia i wdrożenia w  placówce.  Prezentacja zawiera także informacje i schematy dotyczące podejmowania interwencji w przypadkach podejrzenia, ze dziecko jest krzywdzone.

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji przedstawione zostały  podstawowe informacje dotyczące zachowań rodziców i opiekunów, które są krzywdzące dla dziecka. Tematyka prezentacji to także symptomy krzywdzenia, które powinny wzbudzać podejrzenie oraz konsekwencje doświadczania różnych form przemocy przez dziecko.
 

Rodzaj:

pliki do pobrania:


Problem krzywdzenia dzieci-symptomy i konsekwencje - plik MP4 - 343 MB

Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy.
W prezentacji przedstawione zostały cele i założenia programu Chronimy Dzieci, a także propozycje wdrażania go w placówkach. Materiał przedstawia  standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem i możliwości ich realizowania przez placówki oświatowe. Przedstawiono także zasady ubiegania się o certyfikat Chronimy Dzieci oraz omówiono funkcjonowanie portalu www.chronimydzieci.pl. W prezentacji zaprezentowano także doświadczenia realizatorów programu.
Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
W prezentacji przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące rodzajów  i konsekwencje zachowań przemocowych pomiędzy rówieśnikami. Zaprezentowano metody diagnozowania przemocy w grupie rówieśniczej oraz przeciwdziałania przemocy w szkole lub innej placówce edukacyjnej.
Film
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.
Prezentacja porusza zagadnienia związane z  trudnościami w identyfikowaniu krzywdzenia dzieci i weryfikowaniu podejrzeń, ze dziecko doświadcza krzywdzenia. W prezentacji przedstawiono także symptomy krzywdzenia dzieci ze względu na doświadczenia przez dziecko określonej formy krzywdzenia, Ważnym tematem prezentacji jest organizacja i przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, która może być kluczowa w potwierdzeniu podejrzeń krzywdzenia dziecka.