logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Zestaw materiałów do zamówienia

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Pakiet edukacyjny (scenariusz + materiały wideo) w oparciu o który można przeprowadzić zajęcia uwrażliwiające uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazać podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie.

Nakład wyczerpany! Magazyn do pobrania w wersji elektronicznej.
Broszura
Adresaci: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.
Pakiet edukacyjny zawierający zadania dotyczące internetu i zasad bezpieczeństwa online.

Zestaw materiałów do zamówienia
Adresaci:
przedszkola, kluby malucha, szkoły podstawowe.
Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.
Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć na temat internetu i zasad bezpieczeństwa online, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Nakład wyczerpany!

Adresaci: gimnazja, licea.

Magazyn dla młodzieży na temat pozytywnego wykorzystania nowych technologii oraz bezpieczeństwa online. W tym numerze m.in. o aktywizmie online, internecie rzeczy, zasobach internetowych, inteligentnych miastach etc.

Nakład wyczerpany!
Materiały do zamówienia.

Adresaci: uczniowie klas II-IV szkół podstawowych.

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Zeszyt ćwiczeń zawierający zadania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Film

Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Sponsoring", dotyczący konsekwencji podejmowania kontaktów seksualnych za pieniądze.

Ulotka
Adresaci: rodzice
Podstawowe porady dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie, obejmujące m.in. kontakty z obcymi osobami w sieci, udostępnianie prywatnych danych, nielegalne treści.

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".