logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Zestaw materiałów do zamówienia
Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Koszt: nieodpłatnie (dla pierwszych 200 zamawiająch), kolejne zgłoszenia – zamawiający pokrywa koszty wysyłki.

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze pikników oraz dodatkowe materiały umożliwiające samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy dla dzieci o tematyce bezpieczeństwo w internecie.

Materiały do zamówienia.
Poradnik
Adresaci:
rodzice.
Poradnik dotyczący radzenia sobie ze stresem przez rodziców. Celem broszury jest pomoc w rozpoznaniu źródeł stresu, zawiera również wskazówki, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami. 

Materiały do zamówienia.
Poradnik
Adresaci:
zespoły interdyscyplinarne.
Realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka-ofiary przemocy w rodzinie.

Materiały do zamówienia.
Broszura
Adresaci:
rodzice. 
Broszura poświęcona wychowaniu bez przemocy oraz budowaniu relacji rodzic - dziecko.

Materiały do zamówienia.

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Magazyn dla młodzieży na temat pozytywnego wykorzystania nowych technologii oraz bezpieczeństwa online. W tym numerze m.in. o wpadkach youtuberów, postach z post-prawdą, challenges - wyzwaniach w sieci.

 

Materiały do zamówienia.
Broszura

Adresaci:
rodzice.
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Zestaw materiałów do zamówienia
Adresaci:
przedszkola, kluby malucha, szkoły podstawowe.
Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.
Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć na temat internetu i zasad bezpieczeństwa online, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Nakład wyczerpany! Magazyn do pobrania w wersji elektronicznej.
Broszura
Adresaci: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.
Pakiet edukacyjny zawierający zadania dotyczące internetu i zasad bezpieczeństwa online.

Nakład wyczerpany!
Materiały do zamówienia.

Adresaci: uczniowie klas II-IV szkół podstawowych.

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Zeszyt ćwiczeń zawierający zadania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Zestaw materiałów do zamówienia

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Pakiet edukacyjny (scenariusz + materiały wideo) w oparciu o który można przeprowadzić zajęcia uwrażliwiające uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazać podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie.