logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Nakład wyczerpany!
Materiały do zamówienia.

Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Magazyn dla młodzieży na temat pozytywnego wykorzystania nowych technologii oraz bezpieczeństwa online. W tym numerze m.in. o wpadkach youtuberów, postach z post-prawdą, challenges - wyzwaniach w sieci.

Materiały do zamówienia - max. 30 szt.
Adresaci: młodzież w wieku 13-17 lat.
Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Magazyn dla młodzieży na temat pozytywnego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii oraz bezpieczeństwa online. W tym numerze m.in. programowaniu, fake newsach, vlogowaniu, Digital Youth Forum, projektach realizowanych online przez młodzież etc.

Zestaw materiałów do zamówienia - max. 1 szt.
Adresaci: przedszkola, kluby malucha, szkoły podstawowe.
Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.
Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć na temat internetu i zasad bezpieczeństwa online, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Materiały do zamówienia - max. 3 szt. Warunek konieczny: placówki/instytucje warszawskie.
Plakat
Adresaci: profesjonaliści
Plakat dotyczący procedury interwencji w przypadku przywdzenia dzieci.

Materiały do zamówienia - max. 3 szt. Warunek konieczny: placówki/instytucje warszawskie.
Plakat
Adresaci:
profesjonaliści. 
Plakat poświęcony zmianie (od 13 lipca 2017) w kodeksie karnym dotyczącej obowiązku zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci. Materiał przygotowany w ramach kampanii społecznej "Reaguj - to Twój prawny obowiązek!". Więcej informacji o kampanii: www.fdds.pl/reaguj

Materiały do zamówienia - max. 50 szt. Warunek konieczny: placówki/instytucje warszawskie.
Ulotka
Adresaci:
profesjonaliści. 
Ulotka poświęcona zmianie (od 13 lipca 2017) w kodeksie karnym dotyczącej obowiązku zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci. Materiał przygotowany w ramach kampanii społecznej "Reaguj - to Twój prawny obowiązek!". Więcej informacji o kampanii: www.fdds.pl/reaguj

Materiały do zamówienia - max. 20 szt.
Poradnik
Adresaci:
zespoły interdyscyplinarne.
Realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka-ofiary przemocy w rodzinie.

Materiały do zamówienia - max. 30 szt.  Warunek konieczny: placówki/instytucje warszawskie.
Broszura
Adresaci:
rodzice. 
Broszura poświęcona wychowaniu bez przemocy oraz budowaniu relacji rodzic - dziecko.

Nakład wyczerpany!
Materiały do zamówienia.

Adresaci: uczniowie klas II-IV szkół podstawowych.

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Zeszyt ćwiczeń zawierający zadania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Zestaw materiałów do zamówienia

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Pakiet edukacyjny (scenariusz + materiały wideo) w oparciu o który można przeprowadzić zajęcia uwrażliwiające uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazać podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie.