logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: dostarczenie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą oraz udziału dzieci w procedurach karnych i cywilnych, a także zdobycie przez uczestników umiejętności podejmowania interwencji i ochrony dzieci w postępowaniu karnym.

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników dotyczącej profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z rodzicami według zaproponowanego scenariusza.

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi, a także dyrektorzy i kierownicy placówek edukacyjnych dla dzieci.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia wobec dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: sędziowie wydziałów karnych, prokuratorzy, biegli psycholodzy.
Czas trwania: 1-2 dni tj. 2x8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy. W zależności od wariantu: podstawowy 1 dzień, rozszerzony 2 dni.
Cel szkolenia: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej dziecka – ofiary/świadka przestępstwa oraz przyjaznego przesłuchania małoletnich świadków, a także profesjonalizacja metod prowadzenia efektywnego i przyjaznego przesłuchania dziecka w trybie art. 185 a i b k.p.k.

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45 min) + przerwy.
Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania dzieci oraz ich rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w postępowaniu karnym.

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: sędziowie cywilni rozpoznający sprawy rozwodowe oraz sędziowie rodzinni.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: dostarczenie wiedzy na temat standardów i organizacji Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: sędziowie cywilni rozpoznający sprawy rozwodowe oraz sędziowie rodzinni.
Czas trwania: 1-2 dni tj. 2x8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy. W zależności od wariantu: podstawowy 1 dzień, rozszerzony 2 dni.
Cel szkolenia: uporządkowanie wiedzy dotyczącej procedury wysłuchania małoletnich w postępowaniu cywilnym oraz z zakresu psychologii rozwojowej, niezbędne do nawiązania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem oraz ochrony dziecka w procedurach prawnych.