logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 2.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59 (Saska Kępa)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci
Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 4.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

UWAGA! W tym dniu (6.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie i na Bielanach (opis poniżej).

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 6.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

UWAGA! W tym dniu (6.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie (opis poniżej) i na Bielanach.

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 6.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59 (Saska Kępa)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

UWAGA! W tym dniu (7.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie i na Bielanach (opis poniżej).

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 7.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

SZKOLENIE ODWOŁANE

UWAGA! W tym dniu (7.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie (opis poniżej) i na Bielanach.

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 7.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59 (Saska Kępa)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

UWAGA! W tym dniu (10.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie i na Bielanach (opis poniżej).

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 10.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY
zapraszamy do wybrania innego terminu

UWAGA! W tym dniu (10.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie (opis poniżej) i na Bielanach.

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 10.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59 (Saska Kępa)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

UWAGA! W tym dniu (11.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie i na Bielanach (opis poniżej).

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 11.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

UWAGA! W tym dniu (11.12) odbywają się 2 takie szkolenia: na Saskiej Kępie (opis poniżej) i na Bielanach.

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 11.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59 (Saska Kępa)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci