logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia zrealizowane:

Ewaluacja będzie dostępna od 4 do 18 listopada br.
Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 21-22.10.2019, 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt:
350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku br.
płatne na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Adresaci: nauczyciele z powiatu starogradzkiego.
Termin: 25.11.2019 r.
Miejsce: Starogard Gdański, Starostwo Powiatowe (sala konferencyjna), ul. Kościuszki 17.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych + przerwy.
Cel: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.
Limit miejsc: 25 osób.

Adresaci: nauczyciele gminy miejskiej Starogard Gdański.

Termin: 25.11.2019 r.

Miejsce: Starogard Gdański, Centrum Pomocy Dzieciom W Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 19a.

Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45 min.) + przerwy.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 15 osób.

Trwa ewaluacja szkolenia.
Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.
Termin: 25.11.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS - ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci.

Adresaci: nauczyciele gminy miejskiej Starogard.
Termin: 26.11.2019 r.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 19a.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych + przerwy.
Cel: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.
Limit miejsc: 15 osób.

Adresaci: nauczyciele z powiatu starogradzkiego.
Termin: 26.11.2019 r.

Miejsce: Starogard Gdański, Starostwo Powiatowe (sala konferencyjna), ul. Kościuszki 17.

Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45 min.) + przerwy.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 25 osób.

Trwa ewaluacja szkolenia.
Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.
Termin: 26.11.2019 r. w g. 9:00 - 16:00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59 (Saska Kępa) - wejście od strony ul. Peszteńskiej.
Koszt: nieodpłatnie. Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci.
Trwa ewaluacja szkolenia.
Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.
Termin: 26.11.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS - ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci.
Zapisy na listę rezerwową.
Adresaci:
pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.
Termin: 29.11.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS - ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci.

Limit miejsc został wyczerpany.
Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą 13-16 lat.
Termin: 2.12.2019 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom,
ul. Przybyszewskiego 20/24.

Godziny: 9:00-16:00

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 25 osób.