logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Limit miejsc został wyczerpany.
Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat.
Termin: 9.12.2019 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59.

Godziny: 9:00-16:00.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 25 osób.

Limit miejsc został wyczerpany.
Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą 13-16 lat.
Termin: 11.12.2019 r.

Miejsce: Częstochowa, Sala Błękitna w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21.

Czas trwania: 1 dzień, godziny 9:00-15:30

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 25 osób.

Limit miejsc został wyczerpany. Prosimy o rejestrację do grupy 2.

Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat.

Termin: 13.12.2019 r.

Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej, Świętego Mikołaja 5, Białystok.

Czas trwania: 1 dzień, godziny 9:00-15:30

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat.

Termin: 13.12.2019 r.

Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej, Świętego Mikołaja 5, Białystok

Czas trwania: 1 dzień, godziny 9:00-15:30

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY
zapraszamy do wybrania innego terminu

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy
Termin: 13.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany)
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci

Limit miejsc został wyczerpany.

Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą 13-16 lat.
Termin: 16.12.2019 r.

(uwaga zmiana) Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom, ul. Przybyszewskiego 20/24.

Godziny: 9:00-16:00.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 25 osób.

Adresaci: pracownicy bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.
Termin: 16.12.2019 r. w g. 9:00 - 16:00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS - ul. Walecznych 59 (Saska Kępa).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cele: uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka i rodziny, wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania objawów przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz reagowanie na nie, a takze podkreślenie wagi roli opiekuna w żłobku w sytuacji identyfikacji krzywdzenia dzieci.
Limit miejsc został wyczerpany. Prosimy o zapisy do grupy 2. 

Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat.

Termin: 17.12.2019 r.

Miejsce:  Świętokrzystkie Centrum Szkolenia Nauczycieli, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, Kielce.

Godziny: 9:00-16:00.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 25 osób.

Adresaci: nauczyciele pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat.

Termin: 17.12.2019 r.

Miejsce: Świętokrzystkie Centrum Szkolenia Nauczycieli, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, Kielce.

Godziny: 9:00-16:00.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Limit miejsc: 25 osób.

Scenariusze zajęć edukacyjnych
Adresaci: uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach.