logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


ZAPISY ZOSTANĄ URUCHOMIONE W CZERWCU
Adresaci:
sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 19-20.10.2020, 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt:
350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku br.
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

SZKOLENIE ODWOŁANE
Adresaci: pedagodzy, nauczyciele i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z województwa mazowieckiego.
Termin: 17.03.2020r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny w Warszawie, ul. Walecznych 59.
Czas trwania: 9:00-16:00, 8 godzin dydaktycznych (8x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.

SZKOLENIE ODWOŁANE
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy pracujący z młodzieżą w wieku 13-16 lat.
Termin: 21.04.2020r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom, Przybyszewskiego 20/24
Godziny: 9:00-16:00.
Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (www.impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat.
Limit miejsc: 35 osób.
SZKOLENIE ODWOŁANE
Adresaci: pedagodzy, nauczyciele i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z województwa mazowieckiego.
Termin: 28.04.2020r.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom, ul. Przybyszewskiego 20/24
Czas trwania: 9:00-16:00, 8 godzin dydaktycznych (8x45min) + przerwy.

Cel szkolenia: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.