logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 21-22.10.2019, 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt:
350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku br.
płatne na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych: dyrektorzy, kierownicy i nauczyciele oraz opiekunowie ze szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 17.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Centrum Pomocy w Warszawie (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawa w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka, wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu form krzywdzenia dziecka (przestępstwo, zagrożenie dobra dziecka) oraz wiedzę z zakresu procedur interwencyjnych związanych z krzywdzeniem dziecka (podejmowanie interwencji, udział w procedurach), rozwój umiejętności w zakresie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkolni, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 20.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Centrum Pomcy Dzieciom w Warszawie (Bielany).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY
Adresaci:
pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci, psycholodzy i pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 25.09.2019
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 9.00-16.15
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; integracja specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ochrony dzieci.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 28.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

Adresaci: profesjonaliści mający kontakt z dziećmi – ofiarami przemocy: sędziowie, kuratorzy, prawnicy, pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.
Termin: 1 października 2019 r.
Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:30 - 15:00
Cel: omówienie konsekwencji doznania traumy w okresie dzieciństwa, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie pomocy dzieciom z kraju i ze świata, zaprezentowanie standardów działania Centrum Pomocy Dzieciom, omówienie korzyści, wyzwań i skutecznych sposobów współpracy interdyscyplinarnej, zapoznanie z ofertą Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku.

Adresaci: żłobki, przedszkola (przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy, dyrektorzy, nauczyciele i opiekunki z przedszkoli i żłobków lub innych placówek, w których przebywają dzieci do 6 r.ż.
Termin: 7.10.2019 r., godz. 12:30 – 15:45
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 4 godziny szkoleniowe, 0,5 dnia
Cel: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla rodziców zwiększających ich kompetencje wychowawcze wg proponowanego scenariusza „Zamiast klapsa” - Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice? 

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 10.10.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, coachowie, osoby pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy wsparcia dla ojców.
Termin zjazdu I: 12-13.10.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Termin zjazdu II: 16.11.2019 r., godz. 9.00-16.00, 17.11.2019 r., godz. 9.00-15.15.
Podejmując decyzję o wzięciu udziału w szkoleniu uczestnicy zobowiązują się być na całości.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 32 godziny szkoleniowe, 4 dni.
Cele: zapoznanie z pracą z grupami wsparcia i rozwoju dla ojców, doświadczenie tego co jest najważniejsze w ojcowskim spotkaniu, poszerzanie wiedzy na temat wspierania mężczyzn w budowaniu bliskich relacji z samym sobą, z partnerką i dziećmi.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 17.10.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka; nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji; zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji; zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka; uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.