logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia zrealizowane:

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z Białegostoku i okolic.
Termin: 1-2.12.2018 r.
Miejsce: Białystok (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt:  nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-16:00
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym. Prowadzący zaprezentują tematykę prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodykę pracy kuratora procesowego.

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: prawnicy z całej Polski zainteresowani tematyką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Termin: 7.12.2018 r., godz. 9:00-15:30.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 1 dzień.
Cele: pogłębienie wiedzy na temat prawnych oraz psychologicznych aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z Warszawy i okolic.
Termin: 8-9.12.2018 r.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne,  szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-16:00
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym. Prowadzący zaprezentują tematykę prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodykę pracy kuratora procesowego.

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni i prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z całej Polski.
Termin: 16.12.2018 r.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 1 dzień, w godz. 8:30-18:00.
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego.