logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia zrealizowane:

Trwa proces ewaluacji
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 24-25.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25
Koszt: 390 zł netto (+23 %VAT/VAT zw.) za osobę.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cel: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, udziału dzieci w procedurach karnych i cywilnych oraz nabycie podstawowych umiejętności podejmowania interwencji w przypadku zaistnienia problemu przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz prowadzenia rozmów z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami na temat podejmowania interwencji.

 

Rejestracja: 2017-10-03 - 2017-11-23

Miejsce: Warszawa

Liczba miejsc: 20

Cena: 390,00 zł netto + VAT

pliki do pobrania:


regulamin szkoleń otwartych - plik PDF - 0,6 MB

Interwencja psychologiczna - skrypt - plik PDF - 3,1 MB

Interwencja prawna - skrypt - plik PDF - 1,3 MB