logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści, którzy na co dzień pracują z rodzicami dzieci 0-6 lat.
Termin: 24-25 marca 2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: warsztat dwudniowy: 24 marca (sobota), godz. 9.00–18.00 i 25 marca (niedziela), godz. 9.00–16.00.
Cel: Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu dla ojców, który pozwala ojcom przyjrzeć się sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdują, sposobom funkcjonowania, uczuciom im towarzyszącym, potrzebom dzieci oraz wymienić doświadczenia związane z ojcostwem.