logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 23-24.10.2017 r., 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt: 350 zł (z VAT) płatne na na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci klas podstawowych i gimnazjum. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 21.09.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji, zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji, zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści, którzy na co dzień pracują z rodzicami dzieci 0-6 lat.
Termin: 23 - 24 września 2017 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: warsztat dwudniowy: 23 września (sobota), godz. 9.00 – 18.00 i 24 września (niedziela), godz. 9.00 – 16.00
Cel: Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu dla ojców, który pozwala ojcom przyjrzeć się sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdują, sposobom funkcjonowania, uczuciom im towarzyszącym, potrzebom dzieci oraz wymianie doświadczeń związanych z ojcostwem.
 

Rejestracja: 2017-08-30 - 2017-09-23

Miejsce: Warszawa

Liczba miejsc: 22

Adresaci: przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych, wychowawcy przedszkolni, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy socjalni i ochrony zdrowia, funkcjonariusze policji w szczególności z terenu Dzielnicy Warszawa-Żoliborz.
Termin: 26.09.2017 r.
Miejsce: sala 328 (III p.) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 4 godziny.
Cel: podniesienie wiedzy z zakresu: diagnozy skali problemu wykorzystywania seksualnego dzieci,  identyfikacji symptomów wykorzystywania seksualnego dzieci, psychologicznych aspektów pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie oraz prawnych aspektów wykorzystywania seksualnego dzieci. Nabycie praktycznych umiejętności stosowania procedur.
Rekrutacja na listę podstawową zamknięta, trwa rekrutacja na listę rezerwową, stan na dzień: 11.09.2017
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 28.09.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.

Rekrutacja zakończona - trwa proces weryfikacji
Adresaci:
pracownicy żłobków i przedszkoli (opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha z terenu Miasta Stołecznego Warszawy, nie zatrudnieni na stanowisku psychologa, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 29.09 do 9.12.2017 r. godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 64 godziny zajęć w formie czterech zjazdów 2-dniowych (piątek-sobota) w godz. 9:00-16:00
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowania dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie.

Adresaci: psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy organizacji pozarządowych i inni profesjonaliści pracujący z rodzinami i dziećmi. W pierwszej kolejności akceptujemy zgłoszenia z Trójmiasta i okolic.
Termin: 3 października 2017 r.
Miejsce: Sala Herbowa w siedzibie Nowego Ratusza w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 1.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 1 dzień, godz. 09.00-15.20
Cel: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu metod i możliwości wsparcia rodzin z dziećmi, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wspierania dobrego rodzicielstwa, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w pracę z rodzinami w Gdańsku.
Adresaci: przedstawiciele Caritas.
Termin: 5-6.10.2017 r., godz. 9.30-16.45.   
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele: przekazanie wiedzy na temat problemu krzywdzenia dzieci w kontekście uwarunkowań kulturowych, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy; zaprezentowanie narzędzi i metod prowadzenia zajęć profilaktycznych z matkami cudzoziemskimi na temat wychowywania bez przemocy oraz z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską w obszarze profilaktyki krzywdzenia oraz przemocy rówieśniczej.

Rekrutacja na listę podstawową zamknięta, trwa rekrutacja na listę rezerwową, stan na dzień: 06.09.2017
Adresaci:
przedstawiciele warszawskich placówek: nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci klas podstawowych i gimnazjum. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 7.10.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego oraz nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: pracownicy żłobków, przedszkoli oraz przedstawiciele innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci do 6 r.ż.,Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 17.10.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji, zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji, zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.