logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, wychowawcy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci.
Termin: 02-03.02.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25.
Koszt: 390 zł netto (+23 %VAT/VAT zw.) za osobę.
RABAT 7%, zgłoszenie do 8.01.2018, cena: 362,7 zł netto za osobę.  
Czas trwania:
16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cel: uwrażliwienie na problem przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni oraz zdobycie przez uczestników umiejętności przeciwdziałania zjawisku i podejmowania interwencji i działań pomocowych w sytuacji zaistnienia przemocy rówieśniczej.

Szkolenia zrealizowane:

Trwa proces ewaluacji
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się problemem.
Koordynatorzy badania w szkołach, przedstawiciele Ministerstw, media.
Termin: 13.12.2017 r., godz. 10.00-15.00.
Miejsce: Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 5 godzin.
Cel: zaprezentowanie wyników badania na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią, określenie skali problemu, przedstawienie propozycji działań profilaktycznych oraz zaprezentowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych do wykorzystania przez nauczycieli.