logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Limit miejsc wyczerpany. Zapisy na listę rezerwową.
Adresaci:
sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 22-23.10.2018 r., 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt: 350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku 2018 r.
płatne na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, coachowie, osoby pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy wsparcia dla ojców.
Termin zjazdu I: 13-14.10.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Termin zjazdu II: 20.10.2018 r., godz. 9.00-16.00, 21.10.2018 r., godz. 9.00-15.15.
Podejmując decyzję o wzięciu udziału w szkoleniu uczestnicy zobowiązują się być na całości.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 32 godziny szkoleniowe, 4 dni.
Cele: zapoznanie z pracą z grupami wsparcia i rozwoju dla ojców, doświadczenie tego co jest najważniejsze w ojcowskim spotkaniu, poszerzanie wiedzy na temat wspierania mężczyzn w budowaniu bliskich relacji z samym sobą, z partnerką i dziećmi.

Limit miejsc wyczerpany.
Adresaci:
przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 13.10.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie. Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.

 – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku 12-18 lat

Limit miejsc wyczerpany.

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, edukatorzy i profesjonaliści na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą z woj. mazowieckiego.
Termin: 17.10.2018, godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci i nastolatków w wieku 12-18 lat oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.

 – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku 12-18 lat

Limit miejsc wyczerpany.

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, edukatorzy i profesjonaliści na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą z woj. mazowieckiego.
Termin: 5.11.2018, godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci i nastolatków w wieku 12-18 lat oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.

Limit miejsc wyczerpany.
Adresaci:
przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 15.11.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele:
• zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka,
• nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji,
• zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji,
• zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, • uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.

Szkolenia zrealizowane:

Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 23.06-31.08.2018
Miejsce: Twoja miejscowość
Koszt: nieodpłatnie (dla pierwszych 200 zamawiająch).
Czas trwania:
Cele:
propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizaowanie wakacyjnych pikników.

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze pikników oraz dodatkowe materiały umożliwiające samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy dla dzieci o tematyce bezpieczeństwo w internecie.

Trwa ewaluacja.
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z rodzinami, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, asystenci rodzin.
Termin: 19.09.2018 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:00-16:50, 1 dzień.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu działania na rzecz "wystarczająco dobrego" rodzicielstwa, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziców, przedstawienie innowacyjnych narzędzi zwiększających wiedze i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w pracę z rodziną.

Trwa ewaluacja.
Adresaci: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, biegli psycholodzy, policjanci, psycholodzy i pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 25.09.2018 r.
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9.30-15.30.
Cele: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; integracja specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ochrony dzieci.