logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: pracownicy żłobków i przedszkoli (nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha, dzienni opiekunowie, nianie, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 22.09 do 9.12.2017 r.
Miejsce: Warszawa, Saska Kępa.
Koszt: od 1300zł netto (szczegóły poniżej).
Czas trwania: 64 godziny zajęć w formie czterech zjazdów 2-dniowych (piątek-sobota) w godz. 9:00-16:00.
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowań dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie.

Szkolenia zrealizowane:

Adresaci: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Termin: 25.05.2017.
Miejsce: Twoja szkoła.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 6 godzin.
Cele: organizacja Digital Youth Forum w szkole na podstawie relacji na żywo z DYF w Warszawie.

Trwa ewaluacja.
Adresaci: asystenci rodziny, kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele przedszkolni, położne, pielęgniarki, opiekunowie.
Termin: 1.07.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat znaczenia i roli ojca w rodzinie. Uwrażliwienie specjalistów na znaczenie relacji ojciec – dziecko, na różnych etapach rozwoju dziecka. Wsparcie profesjonalistów w temacie pomocy ojcom.
Trwa ewaluacja.
Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy, kuratorzy sądowi  praktykujący w obszarze prawa karnego
Termin: 24.06.2017 r., godz. 9.00-17.30.
Miejsce: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8,5 godzin.
Cele: Szkolenie ma na celu pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym.