logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 05.03.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podstawowych i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 19.03.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.

Szkolenia zrealizowane:

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z Białegostoku i okolic.
Termin: 1-2.12.2018 r.
Miejsce: Białystok (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt:  nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-16:00
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym. Prowadzący zaprezentują tematykę prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodykę pracy kuratora procesowego.

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: prawnicy z całej Polski zainteresowani tematyką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Termin: 7.12.2018 r., godz. 9:00-15:30.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 1 dzień.
Cele: pogłębienie wiedzy na temat prawnych oraz psychologicznych aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z Warszawy i okolic.
Termin: 8-9.12.2018 r.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne,  szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-16:00
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym. Prowadzący zaprezentują tematykę prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodykę pracy kuratora procesowego.

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni i prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z całej Polski.
Termin: 16.12.2018 r.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 1 dzień, w godz. 8:30-18:00.
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego.