logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas II-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 min lub 2 x 45 min.
Cel: uwrażliwienie odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci.

 

pliki do pobrania:


ankieta ewaluacyjna - plik PDF - 100 KB

W sieci-zwiastun - film - plik MP4 - 6,75 MB

W sieci - film - plik MP4 - 327 MB

Wywiad Krzysztof Hołowczyc - film - plik MP4 - 13,9 MB

Wywiad Patrycja Kazadi - film - plik MP4 - 16,2 MB

Wywiad Robert Korzeniowski - film - plik MP4 - 15,9 MB

Wywiad Justyna Kozłowska - film - plik MP4 - 18,3 MB

Wywiad Jan Mela - film - plik MP4 - 20,5 MB

Wywiad zespół Plastic - film - plik MP4 - 17,4 MB

Wywiad Magdalena Wójcik - film - plik MP4 - 15,2 MB

Making off - film - plik MP4 - 26,8 MB

W sieci - scenariusz zajęć - plik PDF - 2 MB

Scenariusz szkolenia
Adresaci: profesjonaliści zaangażowani w prace Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz powoływanych przez zespoły grup roboczych.
Czas trwania: 8 godzin.
Cel: usprawnienie współpracy pomiędzy służbami zaangażowanymi w działania w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie szkół gimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice.
Czas trwania: 120 minut
Cel: podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wychowania bez bicia. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas II-IV szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 lub 2x45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń w internecie.