logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusze zajęć

Adresaci: uczniowie w wieku 13-16 lat.

Czas trwania: 45 minut.

Cel: promowanie pozytywnego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
młodzież w wieku 13-18 lat.
Czas trwania: 90 lub 135 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, przedszkola, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 29.06-31.08.2020
Miejsce: Twoja miejscowość.
Koszt: nieodpłatnie.
Cele: propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizowanie wakacyjnych warsztatów.

Scenariusz zajęć
z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych Sieciaki.pl
Adresaci: uczniowie klas 3–5 SP
Czas trwania: 90 minut.
Cel: wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu; zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami, które dziecko może napotkać w sieci; przekazanie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym online; zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w internecie.

Scenariusze zajęć
z wykorzystaniem kursu e-learning z serwisu Sieciaki.pl
Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat
Czas trwania: Dwa warianty czasowe:
I wariant: 1 lekcja -45 min, lekcje 2,3,4 -90 minut
II wariant: 1 lekcja -45 min, lekcja 2 -90 minut
Cel: edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci

Scenariusze zajęć
Adresaci: oddzielne warianty zajeć dla dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

 

pliki do pobrania:


Scenariusz zajęć - "Poznaj bezpieczny internet"

Magazyn "Sieciaki.pl" - Potrzebny egzemplarz dla każdego ucznia

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie wiedzy na temat budowania mocnych stron dziecka.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie świadomości na temat szkodliwości różnych form krzywdzenia psychicznego dziecka. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2x45 minut.
Cel: poszerzenie świadomości uczestników na temat niebezpiecznych kontaktów seksualnych.