logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Scenariusze zajęć
z wykorzystaniem kursu e-learning z serwisu Sieciaki.pl
Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat
Czas trwania: Dwa warianty czasowe:
I wariant: 1 lekcja -45 min, lekcje 2,3,4 -90 minut
II wariant: 1 lekcja -45 min, lekcja 2 -90 minut
Cel: edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci

Scenariusze zajęć
Adresaci: oddzielne warianty zajeć dla dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie wiedzy na temat budowania mocnych stron dziecka.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie świadomości na temat szkodliwości różnych form krzywdzenia psychicznego dziecka. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2x45 minut.
Cel: poszerzenie świadomości uczestników na temat niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 2x45 minut.
Cel: podniesienie świadomości uczniów na temat cyberprzemocy.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-II gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat metod wyszukiwania informacji w internecie. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 x 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy o możliwościach uzyskania pomocy i Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12–15 lat.
Czas trwania: 45 min.
Cel: zapoznanie uczestników ze zjawiskiem uwodzenia online, przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów online, zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.