logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusze zajęć
Adresaci: dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Scenariusz zajęć
z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych Sieciaki.pl
Adresaci: uczniowie klas 3–5 SP
Czas trwania: 90 minut.
Cel: wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu; zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami, które dziecko może napotkać w sieci; przekazanie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym online; zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w internecie.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie wiedzy na temat budowania mocnych stron dziecka.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie świadomości na temat szkodliwości różnych form krzywdzenia psychicznego dziecka. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2x45 minut.
Cel: poszerzenie świadomości uczestników na temat niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 2x45 minut.
Cel: podniesienie świadomości uczniów na temat cyberprzemocy.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-II gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat metod wyszukiwania informacji w internecie. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 x 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy o możliwościach uzyskania pomocy i Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12–15 lat.
Czas trwania: 45 min.
Cel: zapoznanie uczestników ze zjawiskiem uwodzenia online, przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów online, zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.
Scenariusz zajęć
Adresaci:
zajęcia przeznaczone są dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą być realizowane np. przy okazji wywiadówek.
Czas trwania: 30 min.
Cel: uwrażliwienie rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie. Przedstawienie specyfiki zjawiska i uświadomienie rodzicom ich roli w ochronie dzieci przed uwodzeniem online.