logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 30 minut.
Cel: uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie świadomości nt. budowania poczucia własnej wartości u dziecka.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie świadomości uczestników na temat tego, kim dla dziecka powinien być rodzic. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci. 

 

pliki do pobrania:


Historia Kamy - film - plik MP4 - 23,0 MB

Historia Kosia - film - plik MP4 - 23,5 MB

Historia Ojka - film - plik MP4 - 25,4 MB

Historia Wiki - film - plik MP4 - 21,4 MB

Lekcja bezpieczeństwa - scenariusz zajęć - plik PDF - 2,7 MB

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice dzieci 0-3 lat.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie wiedzy rodziców na temat przyczyn wybuchów złości u dzieci. 

Scenariusz zajęć
Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat zamieszkujące w ośrodkach dla cudzoziemców.
Czas trwania: 150 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci: młodzież w wieku 13-16 lat zamieszkująca w ośrodkach dla cudzoziemców.
Czas trwania: 180 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
matki ubiegające się o status uchodźcy zamieszkujące w ośrodku dla cudzoziemców.
Czas trwania: 3 spotkania po 180 minut.
Cel: wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców w ośrodkach dla cudzoziemców oraz wsparcie w wychowywaniu dzieci bez przemocy.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie wiedzy uczniów na temat pojęcia „wizerunek w sieci”. 

Scenariusz zajęć
Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: zrozumienie problemu dokuczania, uświadomienie krzywdzącego wpływu dokuczania na inne dzieci ew. materiał uzupełniający: wskazówki dla nauczycieli "Jak walczyć z problemem dokuczania wśród uczniów".