logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
 dzieci z grup przedszkolnych, uczniowie klas I szkół podstawowych.
Cel: podniesienie wiedzy dzieci na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 90 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-II gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych internautów na kwestie ochrony prywatności online. 

Scenariusz zajęć
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.

Scenariusze zajęć

Adresaci: uczniowie w wieku 13-16 lat.

Czas trwania: 45 minut.

Cel: promowanie pozytywnego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
młodzież w wieku 13-18 lat.
Czas trwania: 90 lub 135 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Scenariusze zajęć
z wykorzystaniem kursu e-learning z serwisu Sieciaki.pl
Adresaci: dzieci w wieku 9-11 lat
Czas trwania: Dwa warianty czasowe:
I wariant: 1 lekcja -45 min, lekcje 2,3,4 -90 min;
II wariant: 1 lekcja -45 min, lekcja 2 -90 minut. 
Cel: edukacja dzieci na temat bezpiecznego korzystania z sieci
 

pliki do pobrania:


Sieciaki.pl - misja bezpieczny..- scenariusz zajęć - plik PDF - 1,9 MB

Lekcja 1 - Wariant I - prezentacja do zajęć - plik PDF - 1,7 MB

Lekcja 2 - Wariant I - prezentacja do zajęć - plik PDF - 0,9 MB

Lekcja 3 - Wariant I - prezentacja do zajęć - plik PDF - 0,8 MB

Lekcja 4 - Wariant I - prezentacja do zajęć - plik PDF - 1,6 MB

Lekcja 1 - Wariant II - prezentacja do zajęć - plik PDF - 1,8 MB

Lekcja 2 - Wariant II - prezentacja do zajęć - plik PDF - 1,1 MB

Scenariusze zajęć
Adresaci: dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń online, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 2x45 minut.
Cel: podniesienie świadomości uczniów na temat cyberprzemocy.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-II gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat metod wyszukiwania informacji w internecie.