logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusze zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: przedstawienie i wytłumaczenie uczniom problemu dokuczania w szkole ew. materiał uzupełniający: wskazówki dla nauczycieli "Jak walczyć z problemem dokuczania wśród uczniów".
 

pliki do pobrania:


wskazówki dla nauczyciela - plik PDF - 1,0 MB

Czy opłaca się być dobrym kumplem - scenariusz - plik PDF - 5,0 MB

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, babcie/dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie wiedzy uczestników na temat emocji i uczuć dzieci, nauczenie ich dostrzegania i rozumienia.

Scenariusz zajęć
Adresaci: rodzice, dziadkowie i inne osoby zaangażowane w opiekę nad dziećmi.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: przekazanie rodzicom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, aby zwiększyć ich ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.

Scenariusz zajęć
Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: 30 minut
Cel: nauczenie dzieci zasad, które mogą pomóc ochronić je przed wykorzystywaniem seksualnym, rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji trudnych i niebezpiecznych oraz umiejętności reagowania na nie

Scenariusz zajęć
Adresaci: dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych
Czas trwania: 90 minut
Cel: nauczenie dzieci zasad, które mogą pomóc ochronić je przed wykorzystywaniem seksualnym, rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji trudnych i niebezpiecznych oraz umiejętności reagowania na nie

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: dostarczenie wiedzy na temat procederu handlu dziećmi w celu komercyjnego wykorzystywania seksualnego.

Scenariusz pikniku edukacyjnego
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci.