logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat konsekwencji podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, babcie/dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie wiedzy uczestników na temat emocji i uczuć dzieci, nauczenie ich dostrzegania i rozumienia.

Scenariusz zajęć
Adresaci: rodzice, dziadkowie i inne osoby zaangażowane w opiekę nad dziećmi.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: przekazanie rodzicom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, aby zwiększyć ich ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: dostarczenie wiedzy na temat procederu handlu dziećmi w celu komercyjnego wykorzystywania seksualnego.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.

Scenariusz pikniku edukacyjnego
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 90 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci.
 

pliki do pobrania:


Misja 1 - plik PDF - 7 MB

Misja 2 - plik PDF - 7 MB

Misja 3 - plik PDF - 5 MB

Misja 4 - plik PDF - 4 MB

dyplom - plik PDF - 1,5 MB

vlepka 1 - plik PDF - 0,3 MB

vlepka 2 - plik PDF - 0,4 MB

Sieciomat Losujący - quiz - aplikacja - plik ZIP - 3,5 MB

Internet bez hejtu - scenariusz pikniku - plik PDF - 4,4 MB

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 30 minut.
Cel: uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
rodzice, dziadkowie.
Czas trwania: 120 minut.
Cel: podniesienie świadomości nt. budowania poczucia własnej wartości u dziecka.