logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej problemu hejtu, cyberprzemocy oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
 dzieci z grup przedszkolnych, uczniowie klas I szkół podstawowych.
Cel: podniesienie wiedzy dzieci na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 90 minut.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie klas I-II gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych internautów na kwestie ochrony prywatności online. 

Scenariusz zajęć
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie.

Scenariusz zajęć
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych w wieku 11-14 lat
Czas trwania: 45 minut.
Cel: uświadomienie uczestnikom, że nie wszystkie treści w internecie są prawdziwe, a kontakt z nimi może mieć negatywny wpływ na człowieka. Uczestnicy dowiedzą się, że mają prawo być ciekawi różnych ważnych tematów, w tym dotyczących seksualności i rozwoju człowieka. Dowiedzą się, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące ich w tym zakresie pytania, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo i uzyskać rzetelną wiedzę.

Scenariusz zajęć
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-18 lat
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uświadomienie uczniom, jakie wartości są ważne w bliskich związkach między dwojgiem ludzi oraz skąd mogą czerpać rzetelną wiedzę na ten temat. Uczestnicy dowiedzą się w jakim celu są tworzone materiały pornograficzne oraz o tym, że nie są właściwym źródłem wiedzy o seksualności, a oglądanie ich może negatywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka.

Scenariusze zajęć

Adresaci: uczniowie w wieku 13-16 lat.

Czas trwania: 45 minut.

Cel: promowanie pozytywnego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii.

Scenariusz zajęć
Adresaci:
młodzież w wieku 13-18 lat.
Czas trwania: 90 lub 135 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Scenariusz zajęć
z wykorzystaniem kreskówek edukacyjnych Sieciaki.pl
Adresaci: uczniowie klas 3–5 SP
Czas trwania: 90 minut.
Cel: wprowadzenie w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu; zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami, które dziecko może napotkać w sieci; przekazanie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym online; zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w internecie.